STATUT STOWARZYSZENIA ZAKONU KAWALERÓW ORDERU ZŁOTEGO JELENIA

PRECJOZA ZAKONU KAWALERÓW ORDERU ZŁOTEGO JELENIA

MEDAL ZAKONU BENE MERENTI

Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia został założony przez ostatniego z rodu Piastów-Księcia Ślaskiego Jerzego Wilhelma w dniu 23.sierpnia 1672r w Brzegu.
Książę jako 12 letni chłopiec uczestniczył w polowaniu na którym upolował pierwszego w życiu jelenia w zwierzyńcu koło Brzegu.
Okoliczność ta posłużyła Księciu do ustanowienia wraz z wysoko urodzonymi rycerzami- myśliwymi Orderu Złotego Jelenia i nadał założonemu przez siebie Zakonowi statut z zasadami działania, określił klejnot orderu oraz regulaminem, przyznał Kawalerom Zakonu prerogatywy, immunitety i przywileje a także ograniczył ich liczbę do 24 oficerów i kawalerów łącznie.

Książę Jerzy Wilhelm w trzy lata później zmarł z niewyjaśnionych do dziś przyczyn a wraz z jego odejściem skończył się historyczny okres istnienia Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia.

Pozostały jednak ślady, zapisy, dokumenty, statut na podstawie których nastąpiło po ponad 300 latach reaktywowanie Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia w dniu 23.08.1998 r. w Lanckoronie przez Kolegów myśliwych wybitnych działaczy kultury łowieckiej.

Reaktywowania Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia dokonali Kol. Marek Piotr Krzemień który został w tajnym głosowaniu wybrany na Wielkiego Mistrz Zakonu i pełnił te funkcje przez dwie kadencje.
Kol. Tadeusz Wajda został - Marszałkiem Zakonu
Kol. Zbigniew Krych - Wielkim Łowczym Zakonu
Kol. Leszek Krawczyk - Kanclerzem Zakonu
Kol. Mirosław Szubiński - Kawalerem

W takim składzie pracowała pierwsza Kapituła Zakonu do 2005 r.

W roku 2005 na dorocznym Zgromadzeniu w Brennej dokonano zmiany Kapituły Zakonu wybierając w demokratycznych wyborach tradycyjnie kulami białymi i czarnymi nowa Kapitułę na następna czteroletnia kadencje.

Wielkim Mistrzem został - Kawaler Antoni Papież
Wielkim Łowczym - Kawaler Alfred Hałasa
Marszałkiem - Kawaler Zbigniew Tylek
Kanclerzem - Kawaler Leszek Krawczyk

Ustanowiono Honorowego Wielkiego Mistrza w osobie Marka Piotra Krzemienia.

Członkowie Zakonu uczestniczyli czynnie we wszystkich Leżajskich Festiwalach prezentując dorobek kolekcjonerski i kulturę łowiecka. Odbyli wiele spotkań i uskutecznili wiele inicjatyw a do najważniejszych należy organizacja I Kongresu Kultury Łowieckiej Pszczyna 2008 pod hasłem Kultura Łowiecka Źródłem Tożsamości Polskich Myśliwych' Nowa Kapituła doprowadziła do powrotu zakonu na Zamek w Brzegu /powrót do korzeni/ i otrzymała sale rycerska jako siedzibę Zakonu, ponadto na wniosek Wielkiego Mistrza i z całkowicie jego inicjatywy został zaprojektowany i wykonany medal Zakonu "Polonie Venationis Culture Benemerenti" nadawany szczególnie zasłużonym ludziom Kultury.

Zakon przyjmuje patronat nad Gimnazjum Nr 5 w Legnicy które przyjęło im.Księcia Jerzego Wilhelma na swojego Patrona.

W 2008r Kapituła Zakonu zorganizowała wyjazd do Jałty - Krym na II Międzynarodowy Festiwal Myśliwych i Rybołowów ukazując siłę tradycji i kultury Polskiego Łowiectwa.

Doroczne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Zakonu w 2009 r. odbyło się na Zamku w Brzegu w siedzibie Zakonu.

Podziękowano ustępującej Kapitule z jej Wielkim Mistrzem Antonim Papieżem na czele i w tajnym historycznym głosowaniu Kulami wybrano nową Kapitułę Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia na następną 4-letnią kadencję w następującym składzie :
Wielkim Mistrzem Zakonu został wybrany - Kawaler Roman Dziedzic
Wielkim Łowczym Zakonu - Kawaler Roman Badowski
Marszałkiem Zakonu - Kawaler Eugeniusz Grzegorz Gwiazdowski
Kanclerzem Zakonu - Kawaler Krzysztof Kadlec

Nowa Kapituła podjęła heroiczne wyzwanie by ustanowić Zakon podmiotem Użyteczności Publicznej z możliwością przekazywania na statutową działalność Zakonu 1% rocznych podatków.
15. Stycznia 2010 r na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Zakonu w Leżajsku podjęto jednogłośnie pozytywną decyzje w formie Uchwały i przekazano Kancelarii Adwokackiej z Rzeszowa do realizacji.
Owocne obrady zakończyły się Hubertowska Mszą Świętą w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku w intencji Zmarłych i Żywych członków Zakonu i ich rodzin.
11.03.2010 r. Zakon został wpisany do REJESTRU Stowarzyszeń i Podmiotów Gospodarczych Użyteczności Publicznej. Od tej pory prosimy o wpłatę 1% na nasze konto Bankowe by w ramach statutowej działalności krzewić kulturę i podtrzymywać tradycje naszych przodków na niwie łowieckiej.
8.9.09.2010 r. Oficerowie i Kawalerowie Zakonu wspólnie z Polskimi Dianami i Kolekcjonerami z PZŁ uczestniczyli w Lwowie w I Festynie DIAN.
Doroczne Zgromadzenie odbyło się w przepięknych terenach górskich w miejscowości Kamianna/Centralny Ośrodek Polskiego Pszczelarstwa.

Rok 2011 to historyczny dla Zakonu KOZ Jelenia w zdarzeniach jakie miały miejsce a mianowicie organizacja w dniach od 10 do 13.06.2011 - II Kongresu Kultury Łowieckiej w Niepołomicach , wystawa o tematyce łowieckiej na Zamku w Niepołomicach.
Ustanowienie Chorążego Zakonu w osobie Marszałka Eugeniusza Grzegorza Gwiazdowskiego
Poświęcenie podczas Mszy Świętej w ramach Kongresu ufundowanej przez Oficerów i Kawalerów /z szczególnymi w tej fundacji zasługami Kawalera Władysława Kamusińskiego/ CHORĄGWI Zakonu. Nawiązuje ona do Chorągwi z 1672 r. Księcia Jerzego Wilhelma.
Podczas Nadzwyczajnego w Niepołomicach Zgromadzenia jednogłośnie na PATRONA Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia przyjęto Św. EUSTACHEGO ! Pod patronatem Zakonu zorganizowano w dniach od 21 do 28.09.2011 wyjazd 61 osób z grona Kawalerów Zakonu , Polskich Dian, Kolekcjonerów i myśliwych PZŁ na III Międzynarodowy Festiwal Myśliwych i Rybołowów w Jałcie na Krymie z czynnym udziałem w polowaniu na przepiórki. Doroczne zgromadzenie Zakonu w dniach od 20 do 23.10.2011 odbyło się w centrum prastarej Puszczy Knyszyńskiej w Lipowym Moście i przepięknym polowaniem zbiorowym w życzliwym nam Kole Łowieckim "Leśnik" przy RDLP w Białymstoku.
Zakończenie Zgromadzenia dokonało się w Kościele Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej Msza Świętą ku Czci Św. Eustachego z pięknym Koncertem naszego nadwornego muzyka kanclerza Krzysztofa Kadlca a wybrana przez Kapitułę Zakonu świątynia w centrum Puszczy Knyszyńskiej jest wewnątrz wystrojona zrzutami z jeleni byków i sarn dając tym samym niewiarygodny nastrój i podniosłość chwili i miejsca.

Na zaproszenie Okręgowej Rady Łowieckiej z Krakowa Zakon wraz z Chorągwią dwukrotnie uczestniczył w uroczystościach Hubertowskich w Bazylice Mariackiej i w Hubertusie 5 Okręgowych Rad Łowieckich w Niepołomicach w dniu 3.12.2011r.

Krótki opis przedstawił
Marszałek Chorąży Zakonu KOZ Jelenia
Eugeniusz Grzegorz Gwiazdowski