Zgromadzenie Robocze Zakonu KOZ Jelenia Leżajsk 16.02.2013r

Zgromadzenie Robocze Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia odbyło sie w Pensionacie HUBERT w Leżajsku . Włascicielm Pensionatu jest Biuro Polowań Dewizowych Art-Hubert Leżajsk , które nieodpłatnie użyczyło salonu do przeprowadzenia obrad.

Kluczowym zadaniem Zgromadzenia było zatwierdzenie bilansu zysków i strat za rok obrachunkowy 2012. Po przedstawieniu Bilansu przez Marszałka Zakonu Eugeniusz Gwiazdowskiego i dyskusi nad podanymi dodatnimi wynikami wynikajacymi z działalności Kapituły i Zakonu Wielki Mistrz Zakonu Roman Dziedzic poddał bilans pod głosowanie. Bilans za rok 2012 został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie .

Następnym waznym odnotowania momentem Zgromadzenia było przekazanie przez Fotografika Zakonu Kol. Magdalenę Langer swojej pracy podyplomowej pod tytułem " Wizerunek Współczesnego Mysliwego" wykonanej pod kierownictwem Prof.dr hab.inż.Romana Dzienciołowskiego z Zakładu Zoologi Leśnej i Łowiectwa SGGW w Warszawie kończacej Studja Podyplomowe "Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny" na wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie od zbiorów Zakonu KOZ Jelenia istniejacych przy Muzeum Piastów Ślaskich w Brzegu. Fotografik przekazała wszystkim uczestnikom zgromadzenia wykonane fotograficzne portrety.

Kapituła za ten gest w imieniu Członków Zakonu serdecznie dziękuje.

Marszałek Zakonu przedstawił i omówił dyplomy przyznanych przez Zakon 8 stypendjów Naukowych młodziezy Gimnazjum Jerzego Wilchelma Nr 5 w Legnicy nad którym Zakon ma patronat. Wreczenia stypendjów w Legnicy dokonali Kawalerowie Jacek Seniów , Marek Ordyłowski oraz Józef Nicpoń , przedstawiajac młodziezy Gimnazjum sylwetkę Kawalerów Zakonu i kierunek pracy jaki wykonuje Zakon dla dobra ojczystej Kultury.

Kapituła przedstawiła informacje na temat wielu imprez kulturalnych w Polsce i Europie i zachęciła Oficerów i Kawalerów do uczestnictwa .

Tekst:
Eugeniusz Gwiazdowski
Fotografie:
Magdalena Langer